Visie

In een beperkt en gefragmenteerd zorglandschap voor personen met jongdementie en hun omgeving gaan de Zorgcirkels Jongdementie de uitdaging aan om de bestaande krachten te bundelen, expertise te delen en beter op elkaar af te stemmen. Zij bieden (als eerste dergelijk project in België) sinds 2016 geïntegreerde zorg, ondersteuning, begeleiding en een activiteitenaanbod op maat aan personen met jongdementie en hun familie tijdens het volledige ziekteproces, in de thuiszorg én residentiële zorg. Dankzij intensieve samenwerkingen, met als centrale figuur de zorgbegeleider en als centrale plek het ontmoetingshuis, bieden Zorgcirkels Jongdementie een naadloos traject aan.

Zorgcirkels Jongdementie leggen de focus op ondersteuning en ontmoeting, lotgenotencontact, autonomie in verbondenheid en zelforganisatie. Het streefdoel is dat personen met jongdementie, hun omgeving en zorgprofessionals meer en meer in hun eigen kracht staan en hun krachten bundelen. Daarbij vertrekken we altijd van de kracht van de personen met jongdementie en hun omgeving, met respect voor hun noden en keuzes. Mantelzorgers verwoorden hun ervaring binnen deze benadering als: “Er is terug leven na de diagnose” en “We kunnen weer verder”.


Visie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x