Ontstaan

Dementie op jonge leeftijd

Dementie op jonge leeftijd is dementie waarbij de eerste symptomen optreden voor de leeftijd van 65 jaar. In de provincie Vlaams-Brabant wonen naar schatting 300 à 1000 personen met dementie op jonge leeftijd. Ieder jaar zouden er ongeveer 60 nieuwe diagnoses worden gesteld in onze provincie.

De ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie blijven de meest voorkomende oorzaken van jongdementie, daarentegen komen frontotemporale degeneratie, dementie met lewy bodies en andere zeldzame vormen frequenter voor dan bij ouderen met dementie. Dit verschil in oorzaken verklaart ten dele waarom de symptomen op jonge leeftijd vaak anders en soms complexer zijn dan op oudere leeftijd. Problemen met oriëntatie, dagelijks handelen of gedragsveranderingen staan soms meer op de voorgrond dan geheugenklachten. Vaak lukt het niet meer op het werk. Dit bemoeilijkt de diagnosestelling: dikwijls wordt eerder gedacht aan een depressie, burn-out, andere psychiatrische beelden, relatieproblemen,… dan aan dementie.

Ontstaan Zorgcirkels Jongdementie

Het expertisecentrum dementie Vlaams-Brabant Memo kiest al jaren bewust voor deze kwetsbare doelgroep. Memo-consulente Annemie Janssens was initiatiefnemer en mede-auteur van de eerste twee Nederlandstalige boeken over dementie op jonge leeftijd (‘Wegwijs in dementie op jonge leeftijd’ en ‘Dementie op jonge leeftijd’), richtte het eerste praatcafé jongdementie in Vlaanderen en de Vlaamse ontmoetingsdag jongdementie op en was stichtend lid van de Vlaamse Werkgroep Jongdementie. Daarnaast begeleidt Memo ruim 10 jaar gezinnen met jongdementie in hun zoektocht naar passende omgangs- en begeleidingsvormen en werd dusdanig geconfronteerd met de noodkreten van deze personen met jongdementie, hun omgeving en professionele hulpverleners. Uit deze begeleidingen bleven de noden aan extra omkadering naar voor komen. Memo nam in het voorjaar 2015 het initiatief om met partners te kunnen voorzien in deze extra zorg. Zo ontstonden de Zorgcirkels Jongdementie.

Ontstaan

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x