Invulformulier

Je wenst in te treden als natuurlijk persoon?

Hieronder volgt het toetredingsformulier. De opgevraagde gegevens zijn statutair bepaald of hebben betrekking op de formaliteiten met betrekking tot de tax shelter regeling.
Ook indien je wenst in te treden vanuit je eenmanszaak (zelfstandige in hoofdberoep of zelfstandige in bijberoep) dient dit te gebeuren als natuurlijk persoon. De rechtspersoonlijkheid van een eenmanszaak valt immers samen met die van een natuurlijk persoon. Je mag je gegevens van je eenmanszaak (naam en slogan) ook vermelden in het document hieronder, dan kunnen we dat mee opnemen in onze communicatie.

Noteer dat je als natuurlijk persoon aanspraak kan maken op de tax shelter regeling zoals opgesteld door de overheid. In concreto betekent dit dat je kan rekenen op een belastingsvermindering van 45% op voorwaarde dat je bereid bent je aandelen minstens 4 jaar niet te verkopen. Het fiscaal voordeel biedt je een rendement van 45% onder de vorm van een belastingsvermindering. Meer info hierover vind je op deze pagina.

We verzekeren je dat we je gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan deze gelinkt aan de CVBA. Je gegevens zijn veilig bij ons.

Na invulling van dit formulier volgt de goedkeuring van je kandidatuur door de Raad van Bestuur. Vervolgens wordt je het rekeningnummer toegestuurd waarop je het bedrag kan volstorten voor de aandelen waarop je intekende. 

Intreden in een CVBA gebeurt als persoon, niet als koppel. Als je intreedt in een CVBA verkrijg je immers stemrecht. Dit stemrecht is rechtstreeks gekoppeld aan de persoon die formeel intekent, vandaar dus dat je hier dient in te tekenen als persoon en niet als koppel.
Uiteraard is de waarde van de aandelen waarop werd ingetekend, wel vaak gedeeld als koppel. In die zin kunnen we jullie wel registeren als koppel indien dat gewenst is. In dat geval worden beide namen opgenomen in de lijst van aandeelhouders maar zal het stemrecht enkel worden toegekend aan de persoon die formeel intekende.


  • {{ message }}
  • {{ bookable_message }}
  • {{ event_message }}

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x