FAQ

Wat betekent 'eerstelijnszorg' ?

"De beste partner van de persoon met een zorgnood is een sterke eerste lijn die hem begeleidt", zegt minister Vandeurzen. Professionele zorgaanbieders vormen de basispijler van de eerste lijn. Huisartsen, tandartsen, verpleegkundigen, vroedkundigen, apothekers, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, diëtisten, verzorgenden, podologen, maatschappelijk werkers… dragen en vormen de basis van de eerste lijn in Vlaanderen. Vanuit een generalistische kijk op de zorgnoden leveren zij de best passende zorg zelf of zorgen zij voor een gerichte doorverwijzing naar een meer specialistische zorg.

Wat dit specifiek betekent wanneer je met jongdementie wordt geconfronteerd, vind je hier (link naar pagina over eerstelijnszorg).

Wat is jongdementie?

Jongdementie is dementie waarbij de eerste symptomen optreden voor de leeftijd van 65 jaar. In de provincie Vlaams-Brabant wonen naar schatting 300 à 1000 personen met dementie op jonge leeftijd. In België tellen we ongeveer 5000 inwoners die getroffen zijn door deze aandoening.

De ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie blijven de meest voorkomende oorzaken van jongdementie, daarentegen komen frontotemporale degeneratie, dementie met lewy bodies en andere zeldzame vormen frequenter voor dan bij ouderen met dementie. 

Dit verschil in oorzaken verklaart ten dele waarom de symptomen op jonge leeftijd vaak anders en soms complexer zijn dan op oudere leeftijd. Problemen met oriëntatie, dagelijks handelen of gedragsveranderingen staan soms meer op de voorgrond dan geheugenklachten. Vaak lukt het niet meer op het werk. Dit bemoeilijkt de diagnosestelling: dikwijls wordt eerder gedacht aan een depressie, burn-out, andere psychiatrische beelden, relatieproblemen,… dan aan dementie.

Voor meer gedetailleerde info over de symptomen, diagnosestelling, erfelijkheid,.. ga naar www.jongdementie.info

FAQ

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x