sterke eerstelijnszorgzorgbegeleidinghét ontmoetingshuisdagcentrumgroepswonenbuddywerkingvormingontmoetingscirkels

OVER ONS


Dementie op jonge leeftijd is dementie waarbij de eerste symptomen optreden voor de leeftijd van 65 jaar. In de provincie Vlaams-Brabant wonen naar schatting 300 à 1000 personen met dementie op jonge leeftijd. Ieder jaar zouden er ongeveer 60 nieuwe diagnoses worden gesteld in onze provincie.

De ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie blijven de meest voorkomende oorzaken van jongdementie, daarentegen komen frontotemporale degeneratie, dementie met lewy bodies en andere zeldzame vormen frequenter voor dan bij ouderen met dementie. Dit verschil in oorzaken verklaart ten dele waarom de symptomen op jonge leeftijd vaak anders en soms complexer zijn dan op oudere leeftijd. Problemen met oriëntatie, dagelijks handelen of gedragsveranderingen staan soms meer op de voorgrond dan geheugenklachten. Vaak lukt het niet meer op het werk. Dit bemoeilijkt de diagnosestelling: dikwijls wordt eerder gedacht aan een depressie, burn-out, andere psychiatrische beelden, relatieproblemen,… dan aan dementie.

Het expertisecentrum dementie Vlaams-Brabant Memo kiest al jaren bewust voor deze kwetsbare doelgroep. Memo-consulente Annemie Janssens was initiatiefnemer en mede-auteur van de eerste twee Nederlandstalige boeken over dementie op jonge leeftijd (‘Wegwijs in dementie op jonge leeftijd’ en ‘Dementie op jonge leeftijd’), richtte het eerste praatcafé jongdementie in Vlaanderen en de Vlaamse ontmoetingsdag jongdementie op en was stichtend lid van de Vlaamse Werkgroep Jongdementie. Daarnaast begeleidt Memo ruim 10 jaar gezinnen met jongdementie in hun zoektocht naar passende omgangs- en begeleidingsvormen en werd dus danig geconfronteerd met de noodkreten van deze personen met jongdementie, hun omgeving en professionele hulpverleners. Uit deze begeleidingen bleven de noden aan extra omkadering naar voor komen. Memo nam in het voorjaar 2015 het initiatief om met partners te kunnen voorzien in deze extra zorg. Zo ontstonden de Zorgcirkels Jongdementie.


Team

Kristel Denruyter


Kristel Denruyter

Katja Van Goethem


Katja Van Goethem

Annelies Wouters


Annelies Wouters

 

De vrijwilligers: gastvrouwen of -heren, activiteitenbegeleiders, buddy's, … .


Ambassadeurs

Cath Luyten

Cath Luyten

"Ik was te gast in Hét Ontmoetingshuis bij de lieve mensen van Zorgcirkels Jongdementie in Leuven. Hartverwarmend hoe mensen met dementie op jonge leeftijd hier samen met anderen, hun partner en mantelzorgers hier kunnen praten, delen, huilen, lachen, ... . Trots hun ambassadeur te mogen zijn."

 

Erik Meulemans

Erik Meulemans

“De Zorgcirkels Jongdementie vormen hechte schakels om de personen met jongdementie en hun mantelzorgers in een zo vertrouwelijk mogelijke, huiselijke, menselijke en sociale omgeving trachten te laten genieten van het leven dat voor hen toch wel ongewild een hele beproeving is.

‘Alles kan en niets moet’ is het fantastische motto van dit unieke project.”


Partners

De zorgcirkels zijn mogelijk gemaakt met de steun van:

De Wijnpers CM Familiehulp Landelijke thuiszorg KBS OCMW Leuven Memo VL BR SEL seniorama ambroos wznd meerdael transmurale zorg wijnveld CGC Vlaanderen uz leuven KULeuven upc leuven sint franciscus


Subsidies 2016

Agentschap voor Zorg en Gezondheid

Provincie Vlaams-Brabant

Koning Boudewijnstichting – Jujubierfonds